שאלות ותשובות
ייחודיות
[ תקציר ]

מה היתרונות שלכם על פני שאר האפשרויות?

בנינו סביבת לימוד אדפטיבית חדשנית שמנתחת את רגשותיו, רמתו וביצועיו של הילד בזמן החוג
ומתאימה את התוכן במיוחד עבורו
בנוסף, סביבת הלימוד תוכננה במיוחד עבור ילדים
ומאפשרת לילד ללא ידע מוקדם בתכנות ואנגלית ללמוד שפות תכנות אמיתיות

אך יש לנו יתרונות רבים נוספים ולכן הקדשנו להם עמוד נפרד
בדקו את הרשימה של היתרונות המרכזיים שלנו
דרך 'יתרונות' בתפריט הראשי