שאלות ותשובות
האם ניתן להשהות את המנוי?
[ תקציר ]

האם אני יכול להשהות את המנוי?

כן, ניתן להשהות את המנוי
פעם אחת לתקופה מוגבלת

במקרים מיוחדים לפי שיקול דעתנו
נאפשר השהיות נוספות