סביבה יחודית
ללמידה מיטבית
[ תקציר ]

פיתחנו עבורכם סביבה יחודית
שיודעת להתאים עבורכם את התוכן של החוג
לאפשר לכם תרגול וחזרה על החומר
מציאת שגיאות והצעת פתרונות אפשריים
מראה לכם את תוצאות התרגילים
וסימולציות ויזואליות להבנת החומר בצורה טובה יותר