יתרונות
שילוב עלילה
[ תקציר ]

שילבנו עלילה כחלק מתהליך הלימוד
כדי ליצור עניין ולהגביר מחויבות
הילדים יצאו להרפתקאות במהלכן ילמדו
גם דברים נוספים מעבר לתכנות

חזרה ליתרונות